تجهیزات نقشه برداری '

آموزش FOIF A20 RTK GNSS

نظرات و پيشنهادات
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست در فیلم بر روی کلید بزنید و سپس کلید: دانلود این ویدیو . و یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr2
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.
 1. معرفي تجهیزات

 2. پنل کاربر 

 3. وضعیت استاتیک

 4. مد RTK با رادیوی داخلی

 5. مد RTK با رادیوی خارجی

 6. برداشت 

 7. پیاده سازی 

 8. تعیین موقعیت

 9. وضعیت ماهواره ها

 10. ناوبری 

 11. نمایش دستگاه

مدارک مرتبط

محصولات مرتبط

لينك هاي مرتبط

Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935