تجهیزات نقشه برداری '

 1. معرفی دستگاه
 2. معرفی تکمیلی
 3. پنل دستگاه
 4. تنظیمات GPRS
 5. نرم افزار کنترلر
 6. رادیو داخلی
 7. رادیو خارجی
 8. برداشت
 9. پياده کردن
 10. فیکس سریع
 11. استاتیک
 12. ایستگاه مبنا
 13. ماهواره ها
 14. محاسبه مساحت
 15. نقطه در COGO
 16. آزیموت در COGO
 17. Inverse در COGO
 18. شبکه RTK
 19. UTM چیست؟
 20. سامانه ملی هدی
 21. GPS چیست؟ ، تئوری، مبانینظرات و پيشنهادات
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست، هنگام پخش فیلم بر روی کلید بزنید و سپس سمت راست فیلم، کلید پایین: دانلود این ویدیو را بزنید.  یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr2
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترنت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.

 

آموزش ویدیویی T300


مدارک مرتبط:

راهنمای انگلیسی T300

راهنمای پردازش T300

کاتالوگ انگلیسی T300

کاتالوگ فارسی T300

کاتالوگ کنترلر R100

معرفی در مجله GIM

راهنمای OFFSET

 

جزوه  1 مهندس رستمی

جزوه  2 مهندس رستمی

جزوه  دکتر جمور

جزوه  GPS دکتر عبادی

جزوه  مهندس میر قاسمپور

مقاله RTK نشریه سازمان

 

لينك هاي مرتبط


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935