تجهیزات نقشه برداری '

Untitled 2
هواپیمای تخصصی و اقتصادی نقشه برداری هوایی
DA42 MPP GEOSTAR از کمپانی Diamond اتریش
هواپیمای جامع برای حمل تمام سنسور های هوایی و سنجش از دور (Vexcel, RIEGL, IGI, ITRES)

برد هواپیمای ژئواستار از تهران با باک استاندار و اضافه

آخرین ارتقا و تقویت

مدارک مرتبط

 DA42 MPP Geostar

 Special Mission Aircraft

 مشخصات فنی

مدل تقویت شده

مشخصات آخرین مدل

آخرین ارتقا و تقویت

 

محصولات مرتبط

- لایدار هوایی RIEGL

- دوربین هوایی UltraCAM

- سیستم ناوبری IGI

- دوربین فراطیفی ITRES

- قاب معلق SOMAG GSM

 

لينك هاي مرتبط

وبسایت اصلی

نمایندگی ایران

وبسایت دوم

مدل تقویت شده


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935