تجهیزات نقشه برداری '

آموزش   CHC RTK GPS
نظرات و پيشنهادات
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست در فیلم بر روی کلید بزنید و سپس کلید: دانلود این ویدیو . و یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترنت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.
 1. نصب دستگاه
 2. روشن کردن دستگاه
 3. ساختن Job
 4. برداشت
 5. پياده کردن نقاط
 6. محاسبه مساحت
 7. نقطه در COGO
 8. آزیموت در COGO
 9. Inverse در COGO
 10. Bluetooth در Recon
 11. تنظیمات گیرنده با کنترلر
 12. تنظیمات رادیو در گیرنده
 13. جدول مقایسه مدلها
 14. تنظیمات GPRS
 15. نمایش عملیات RTK
 16. شبکه RTK با CORS
 17. معرفی سازنده: CHC
 18. RTK<->Static
 19. تخلیه اطلاعات استاتیک
 20. پردازش استاتیک در CGO
 21. GPS چیست؟ ، تئوری، مبانی

 

مدارک مرتبط

راهنمای دستگاه

کاتالوگ کنترلر LT30

راهنمای تنظیم GPRS

کاتالوگ برنامه CGO

راهنمای برنامه CGO

دانلود برنامه CGO

راهنمای پردازش استاتیک

راهنمای فارسی دستگاه

جزوه  1 مهندس رستمی

جزوه  2 مهندس رستمی

جزوه  دکتر جمور

جزوه  GPS دکتر عبادی

جزوه  مهندس میر قاسمپور

مقاله RTK نشریه سازمان

لينك هاي مرتبط


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935