تجهیزات نقشه برداری '

آموزش توتال OTS/RTS 650

نظرات و پيشنهادات(<% = i %>)
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست در فیلم بر روی کلید بزنید و سپس کلید: دانلود این ویدیو . و یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.
 1. نمایش کارخانه

 2. معرفي دوربین

 3. تنظیمات

 4. برداشت نقاط

 5. پیاده کردن

 6. ترفیع

 7. لیست کد ها

 8. برنامه های توتال

 9. دانلود و تخلیه اطلاعات

 10. آپلود نقاط از کامپیوتر

 11. برداشت ایستگاه کمکی

 12. مدیریت حافظه

 13. معرفی کمپانی فویف

مدارک مرتبط

محصولات مرتبط
لينك هاي مرتبط


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935