تجهیزات نقشه برداری '

آموزش توتال OTS/RTS 680

نظرات و پيشنهادات(<% = i %>)
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست در فیلم بر روی کلید بزنید و سپس کلید: دانلود این ویدیو . و یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.
 1. معرفي دوربین

 2. انجام تنظيمات

 3. ايجاد کد ليست

 4. برداشت نقاط

 5. عمليات ترفيع

 6. پياده کردن

 7. محاسبه مساحت

 8. ارتفاع غیر قابل دسترس

 9. پروفیل طولی و عرضی

 10. خط مبنا

 11. حافظه دستگاه

 12. دانلود در کامپیوتر

 13. دانلود در دوربین

 14. آپلود در دوربین

 15. آپلود در کامپیوتر

 16. معرفی توسط کمپانی

 17. معرفی کمپانی فویف

 18. مقایسه 1 لیزر 1000 متری

 19. مقایسه 2 لیزر 1000 متری

مدارک مرتبط

محصولات مرتبط
لينك هاي مرتبط


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935